Trước và sau điều trị tại VinciSmile

Cười nhiều như bạn muốn

Khám phá những biến đổi trước và sau của những người được điều trị bằng VinciSmile:

  • patient with underbite malocclusion before the treatment patient with underbite malocclusion after the treatment
  • patient with spaced teeth malocclusion before the treatment patient with spaced teeth malocclusion after the treatment
  • patient with crowded teeth malocclusion before the treatment patient with crowded teeth malocclusion after the treatment
  • patient with crowded teeth malocclusion before the treatment patient with crowded teeth malocclusion after the treatment

NỤ CƯỜI NHƯ BẠN MUỐN

VinciSmile sẽ cung cấp kế hoạch điều trị 3D ngay bây giờ.

Đánh giá Nụ cười của bạn Bây giờ