Thẩm định nụ cười

CƯỜI NHIỀU NHƯ BẠN MUỐN

Tại sao bạn muốn chỉnh đều răng?

Răng của bạn gần nhất với tình trạng nào sau đây?

Show underbite malocclusion

Móm

Show openbite malocclusion

Cắn hở

Show deep overbite malocclusion

Cắn sâu

Show spaced teeth malocclusion

Răng thưa

Show crowded teeth malocclusion

Răng chen chúc

Show protrusion malocclusion

Bạn muốn giải quyết vấn đề gì ở răng nhất?

Bạn đã bao giờ chỉnh răng chưa?

KHÔNG

Bạn bao nhiêu tuổi?

0-10 10-16 17-35 36-50 >50

Giới tính của bạn?

NAM NỮ
Tên:
Họ:
Địa chỉ email:
Số điện thoại:
Địa chỉ:
Kiểm tra kết quả của bạn